მედია პროფილები

ქ. თბილისი, თაბუკაშვილის ქ. №22

(00 995 32) 2990514

GHN

საინფორმაციო სააგენტო ჯი-ეიჩ-ენი (GHN), რომლის  მისი დამფუძნებელი შპს „ჯეოჰოტნიუსია“, 2005 წელს დაფუძნდა. 2013 წლის აგვისტოდან სააგენტოში წილებს გოჩა მირცხულავა (50%) და თეიმურაზ ჭუმბურიძე (50%) ფლობენ.

2015 წელს საბიუჯეტო კონტრაქტებიდან GHN-ს 32 578 ლარი აქვს მიღებული.

2013 წლის 29 აგვისტო - დღემდე გოჩა მირცხულავა 50 %, თეიმურაზი ჭუმბურიძე 50%

წელისაბიუჯეტო შემოსავლები
201723 857  ლარი (15 ნოემბრის მდგომარეობით)
201642 137 ლარი
201532 578 ლარი

 

სააგენტო დაფინანსებულ მასალებს სარედაქციო მასალებისგან არ მიჯნავს.

MDF-ის კვლევა: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული მედია - არათანაბარი კონკურენცია საინფორმაციო სააგენტოებს შორის, 2015

  • დამკვეთის მიერ დაფინანსებულ მასალებს მედია საშუალებები უკრიტიკოდ და დამოუკიდებლად ვერ გააშუქებენ. ასეთი კატეგორიის მასალები თავისი არსით არის სარეკლამო და მკაფიოდ უნდა იყოს გამიჯნული სარედაქციო მასალებისგან, წარწერით რეკლამა, რასაც სააგენტოები არ მიმართავენ. რეკლამისა და სარედაქციო მასალის ახალი ამბების კატეგორიაში მიწოდებას შეცდომაში შეჰყავს მკითხველი, რომელსაც არ აქვს შესაძლებლობა, ერთმანეთისგან გამიჯნოს სამინისტროების მიერ დაფინანსებული და რედაქციის მიერ დამოუკიდებლად მომზადებული მასალები.