მედია პროფილები

პოლიტიკანო

Politicano-ს ფეისბუქ გვერდი ევგენი პრიმაკოვის სახელობის რუსულ-ქართულ საზოგადოებრივ ცენტრთან დაკავშირებული მედიუმია. თავის მხრივ აღნიშნული ცენტრი რუსეთის პრეზიდენტის ბრძანებით შექმნილი გორჩაკოვის ფონდისა და ქართული საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტის მიერ არის შექმნილი.

პოლიტიკანოს მიერ გავრცელებული ყალბი ინფორმაციები ხელმისაწვდომია აქ: