პროექტის შესახებ

მედიის განვითარების ფონდმა წინამდებარე ვებ-გვერდი აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის პროექტის ფარგლებში შექმნა.

ვებ-გვერდის მიზანია, მოახდინოს მედიასთან დაკავშირებული კვლევების, მნიშვნელოვანი მოვლენებისა და მედია პროფილების ერთ სივრცეში კონსოლიდირება.

მონაცემთა ერთიანი ელექტრონული ბაზა, კვლევის მიგნებებთან ერთად, მედია საშუალებების ფინანსური გამჭვირვალობის, სხვადასხვა თემატური კვლევებისა და საერთაშორისო პრაქტიკის შესახებ პერიოდულად განახლებად მასალებს გახდის ხელმისაწვდომს.