მედია პროფილები

npa.ge

ონლაინ სააგენტო News Press Agency, იგივე npa.ge 2017 წლის 5 ივნისს დაფუძნდა. ვებ-გვერდი  ულტრანაციონალისტური, ჰომოფობიური, ტრანსფობიური, ქსენოფობიური მოწოდებების შემცველ ინფორმაციას ავრცელებს და მკითხველს მგრძნობიარე თემებზე აპელირებით მანიპულაციურ, დაუდასტურებელ ინფორმაციას აწვდის, რაც პროპაგანდის ერთ-ერთი მეთოდია. ვებ გვერდის და მისი Facebook გვერდის ტექნიკურ მენეჯერია გიორგი დუნდუა.