მედია პროფილები

III მასივი, X კვარტალი, კორ. 6, ბინა42

Geomediatv.ge

საინფორმაციო სააგენტო შპს ,,ჯეომედიათივი“ საჯარო რეესტრში 2016 წლის 24 ივნისს  დარეგისტრირდა. მისი   დამფუძებლები და მფლობელები ნარგიზა ტაბატაძე ( 33,5 %),  ქეთევან მიქაძე ( 33,5 % ) და დავით ორაგველიძე არიან ( 33 %).
 
სააგენტოს დირექტორები ქეთევან მიქაძე და ვახტანგ ცხოვრებაშვილი არიან რეგისტრირებულები, რომლებიც წესდების მიხედვით, ცალ-ცალკე წარმოადგენენ საზოგადოებას.
 
წესდებაში საზოგადოების საქმიანობად მითითებულია მედია საქმიანობა- 1) საინფორმაციო სააგენტო, მედია კლუბი; 2) ტელე-რადიო მაუწყებლობა; 3) ყველა საქმიანობა, რაც არ ეწინააღმდეგება კანონს.

2016 წლის 24 ივნისიდან დღემდე: საინფორმაციო სააგენტოს დამფუძნებლები და მფლობელები არიან: ნარგიზა ტაბატაძე ( 33,5 %),  ქეთევან მიქაძე ( 33,5 % ) და დავით ორაგველიძე ( 33 %).