მედია პროფილები

ქართული აზრი

საინფორმაციო პორტალი აა(ი)პ ,,ქართული აზრი” საჯარო რეესტრში 2016 წლის 8 დეკემბერს დარეგისტრირდა. მისი  დამფუძნებელი და აღმსასრულებელი დირექტორია ცოტნე შარაბიძე.

ორგანიზაციის წესდებაში საქმიანობის მიზნად მითითებულია ეროვნული თვითშეგნების გაღვივება, ქართული და კავკასიური კულტურის გავრცელება . ასევე აქტიური თანამშრომლობა  როგორც საქართველოს, ისე უცხოეთის მსგავს ორგანიზაციებთან.