მედია პროფილები

აკადემქალაქი, I კვარტალი მე-4 კორპ. I სართული (ალექსიძის ქუჩა)

577 44 44 42

221 21 80 (110)

2 33 31 70

ჰოლდინგი ალია

შპს "ალია-ჰოლდინგი“ 1996 წელს დაარსდა და მასში გაზეთი “ალია” და “კვირის ქრონიკა” შედიან. “ალია” კვირაში ოთხჯერ გამოდის, ხოლო “კვირის ქრონიკა” ყოველკვირეული გამოცემაა.

ჰოლდინგის 100%-იანი წილი მფლობელი გიორგი ბრეგვაძეა.

2013-2014 წლებში ჰოლდინგს საბიუჯეტო რეკლამის სახით დაახლოებით 50 000 ლარი აქვს მიღებული, ხოლო 2015 წელს 21 816.

გაზეთი ქსენოფობიურ და ჰომოფობიურ სარედაქციო პოლიტიკას ატარებს და ანტიდასავლურ განწყობებს აღვივებს. რასიზმისა და შეუწყ­ნარებლობის წინააღმდეგ ევროპის კომისიის (ECRI) მეხუთე ციკლის ანგარიშში  MDF-ის კვლევაზე დაყრდნობით მოყვანილია სიძულვილის ენის მაგალითები გაზეთიდან და გა­მოთქმულია რეკომენდაცია ხელისუფლებისადმი, გადახედოს მის კონტრაქტებს მედია საშუალებებთან, ვინც რასისტულ ან ჰომო/ტრანსფობიულ სიძულვილის ენის გამოვლენა­შია შემჩნეული. 

2016 წელს „ალია“ ჰოლდინგში შემავალ 2 გაზეთში სულ სიძულვილის ენის შემცველი 23 საავტორო კომენტარი გამოქვეყნდა, საიდანაც ყველაზე მეტი (19) ჰომოფობიური იყო.

1995 წლის 25 დეკემბერი - დღემდე - გიორგი ბრეგვაძე 100%

წელისაბიუჯეტო შემოსავლებიტირაჟი
20172 400 ლარი  (15 ნოემბრის მდგომარეობით)მითითებული არ არის
2016  
201521 816 ლარიმითითებული არ არის

 

გაზეთი ქსენოფობიურ და ჰომოფობიურ სარედაქციო პოლიტიკას ატარებს და ანტიდასავლურ განწყობებს აღვივებს. რასიზმისა და შეუწყ­ნარებლობის წინააღმდეგ ევროპის კომისიის (ECRI) მეხუთე ციკლის ანგარიშში  MDF-ის კვლევაზე დაყრდნობით მოყვანილია სიძულვილის ენის მაგალითები გაზეთიდან და გა­მოთქმულია რეკომენდაცია ხელისუფლებისადმი, გადახედოს მის კონტრაქტებს მედია საშუალებებთან, ვინც რასისტულ ან ჰომო/ტრანსფობიულ სიძულვილის ენის გამოვლენა­შია შემჩნეული. 

2016 წელს „ალია“ ჰოლდინგში შემავალ 2 გაზეთში სულ სიძულვილის ენის შემცველი 23 საავტორო კომენტარი გამოქვეყნდა, საიდანაც ყველაზე მეტი (19) ჰომოფობიური იყო.

MDF-ის კვლევა: ანტიდასავლური განწყობები, 2014-2015

MDF-ის კვლევა: სიძულვილის ენა და ქსენოფობია, 2014-2015

MDF-ის კვლევა: ჰომოფობია და გენდერული იდენტობა, 2014-2015