მედია პროფილები

ნონეშვილის გამზ. #14, გურჯაანი 1500

+995 353 23330

+995 353 23331

ტელეკომპანია ”გურჯაანი”

ტელეკომპანია გურჯაანი  გურჯაანის რაიონსა და მიმდებარე ტერიოტორიაზე მაუწყებლობს. გურჯაანს კერძო/საერთო ტელემაუწყებლობის ლიცენზია -  B42 აქვს, მაუწყებლობის არხია -  VHF 11.

ტელეკომპანიის 100%-იანი წილის მფლობელი და დირექტორი თამარი აბელაშვილია.

1997 წლიდან დღემდე - თამარ აბელაშვილი 100%

წელისაერთო შემოსავლები GNCC-ის მიხედვითსაბიუჯეტო შემოსავლები
2015102 845 ლარი

42 000 ლარი

2016195 873 ლარი43 300 ლარი
201771 588 ლარი (3 კვარტლის მონაცემები)62 450 ლარი (15 ნოემბრის მდგომარეობით)