მედია პროფილები

ჯავახიშვილის ქ. #8, სამტრედია 3900

(411) 225885

ტელე-რადიო პრესკომპანია "ზარი"

ტელერადიო პრესკომპანია „ზარი“ 1989 წელს დაფუძნდა და სამტრედიაში, ასევე ნაწილობრივ სხვა ქალაქებშიც მაუწყებლობს. არხი კერძო/საერთო  ტელემაუწყებლობის ლიცენზიით B43 (მაუწყებლობის არხი: VHF 4) სარგებლობს და ფარავს სამტრედიის, ნაწილობრივ ქუთაისის, წყალტუბოს, ხონის, სენაკის, აბაშის,  ვანისა და ლანჩხუთის ტერიტორიას.

შპს ტელერადიო პრესკომპანია „ზარი“ საოჯახო ბიზნესია და მისი მფლობელები ოთარ თევზაძე (50 %), შვილები - გია თევზაძე (15 %) და გოჩა თევზაძე (15 %), მეუღლე - მარინა თელია (20 %) არიან. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თანახმად, გია თევზაძის საკუთრებაშია ასევე სამტრედიაში დაფუძნებული ინტერნეტ პროვაიდერი „ვი-ჯი-ეს ნეთვორქის“ წილთა 33%.

 

1996 წლიდან - დღემდე - ოთარი თევზაძე 50%, გია თევზაძე 15%, გოჩა თევზაძე 15%, მარინა თელია 20%

წელისაერთო შემოსავლები GNCC-ის მიხედვითსაბიუჯეტო შემოსავლები
201537 619 ლარი

26 562 ლარი

201646 937 ლარი 
201755 017 ლარი (3 კვარტლის მონაცემები)42 584 ლარი (15 ნოემბრის მდგომარეობით)

 

“ზარი” ძირითადად საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის “ერთსულოვნების” გადაცემების რეტრანსლირებას ახდენს.