მედია პროფილები

ნინოშვილის ქ.7, ჭიათურა, 5500

+995 0479 256111

სამაუწყებლო კომპანია "იმერვიზია"

სამაუწყებლო კომპანია “იმერვიზია” 1991 წელს ჭიათურაში დაარსდა და საერთო მაუწყებლობის ლიცენზიით (B30) სარგებლობს. არხი ჭიათურასა და საჩხერეში ვრცელდება.

2010 წელს არხის მფლობელობაში ცვლილებები განხორციელდა და ამჟამად მესაკუთრეთა შორის წილების კონფიგურაცია ასე გამოიყურება: რამაზ გამეზარდაშვილი (77.4 %), თებრო გაფრინდაშვილი (13.6 %)  და ომარ მაჭავარიანი (9 %).

2010 წლის 17 ივნისი - დღემდე - რამაზ გამეზარდაშვილი 77,4%, თებრო გაფრინდაშვილი 13,6%, ომარ მაჭავარიანი 9%

1994-2010 წლები - რამაზ გამეზარდაშვილი 54,8%, თებრო გაფრინდაშვილი 13,6%, დავით კუპატაძე 13,6%, ომარ მაჭავარიანი 9%, გიგა ფხალაძე 9%

წელისაერთო შემოსავლები GNCC-ის მიხედვით

საბიუჯეტო შემოსავლები

201581 296 ლარი

42 630 ლარი

2016110 756 ლარი62 579 ლარი
2017 60 501 ლარი (15 ნოემბრის მდგომარეობით)