მედია პროფილები

ქ. ოზურგეთი, დავით აღმაშენებლის ქ.#120

+995 496 27 38 30

+995 77 724 740

სამაუწყებლო კომპანია "გურია"

სამაუწყებლო კომპანია “გურია” 1991 წელს ოზურგეთში დაფუძნდა. არხი კერძო საერთო ტელემაუწყებლობის ლიცენზიას (B22) ფლობს და გურიის რეგიონში მაუწყებლობს.

ტელეკომპანია „გურია“ „მზერა-TV“-ისა (51%) და ხათუნა სიორიძეს (49%) ეკუთვნის. „მზერა TV“-ის აქციათა მფლობელი ყოფილი პარლამენტარის (2004-2008) ვანო ჩხარტიშვილის ვაჟი მიხეილ ჩხარტიშვილია.

საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშის თანახმად, მიხეილ ჩხარტიშვილის საკუთრებაშია „სმარტ კაპიტალ ჯორჯია“ და „სმარტ ინვესთმენთი“. ის და მისი და - ნათია ფლობდნენ აგრეთვე „სმარტ გრუპს“, რომელიც ამჟამად პანამური Pasquino Management-ის საკუთრებაა.

 

2012 წლის 16 ნოემბერი - დღემდე - ხათუნა სიორიძე 49%, შპს მზერა ტივი 51%

2012 წლის 9 ოქტომბერი - ხათუნა სიორიძე 100%

2011 წლის 7 დეკემბერი - მალხაზ საბაძე 100%

2008 წლის 10 იანვარი - ხათუნა სიორიძე 100%

2007 წლის 4 ოქტომბერი - მარინა ვასილევა-ხარაბაძე 100%

2007 წლის 9 თებერვალი - მერაბ სიორიძე 100%

2003 წლის 27 მაისი - ხათუნა სიორიძე 100%

1998 წლის 30 სექტემბერი - მერაბ სიორიძე 100%

წელისაერთო შემოსავლები GNCC-ის მიხედვითსაბიუჯეტო შემოსავლები
201527 991 ლარი

1 830 ლარი

20164 056  ლარი 
  2 963 ლარი (15 ნოემბრის მდგომარეობით)