მედია პროფილები

ქ. რუსთავი, მეგობრობის #32

+995-341-254400

ქვემო ქართლის ტელეკომპანია

ქვემო ქართლის ტელეკომპანია 1998 წელს დაფუძნდა.არხი რუსთავის, მარნეულის და ბოლნისის სამ სიხშირეს ფლობს და მთელ ქვემო ქართლის რეგიონს ფარავს.

ტელეკომპანიის მფლობელია ს/ს „ქვემო ქართლის ტელერადიო კომპანია“, რომლის აქციონერები  როლანდ მგალობლიშვილი (85 %) და მერაბ ტყეშელაშვილი (15 %) არიან.

როლანდ მგალობლიშვილი 2003-2004 წლებში საქართველოს პარლამენტის წევრი იყო, მერაბ ტყეშელაშვილი კი 2006 წლამდე რუსთავის მერი იყო.

რეგიონული ტელევიზიებიდან 2015 წელს ქვემო ქართლის ტელევიზიას საბიუჯეტო რეკლამის სახით ყველაზე დიდი თანხა - 313 980 ლარი აქვს მიღებული, მარეგულირებელი კომისიის საიტზე კი 255 821 ლარი აქვს დეკლარირებული.

2014 წლის 20 ოქტომბერი - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები: როლანდ მგალობლიშვილი (თავმჯდომარე), ეთერი ჯოლია,მალხაზ ალბორაშვილი

2012 წლის 21 დეკემბერი - აქციონერები: როლანდ მგალობლიშვილი 34,1%, დავით ხამაშურიძე 50,8%, მერაბ ტყეშელაშვილი 15%, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები: როლანდ მგალობლიშვილი (თავმჯდომარე), ეთერი ჯოლია,მალხაზ ალბორაშვილი

2004 წლის 5 აგვისტო - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები: როლანდ მგალობლიშვილი (თავმჯდომარე), ეთერი ჯოლია, მირიან ლიპარტელიანი

2003 წლის 17 თებერვალი - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები: მირიან ლიპარტელიანი (თავმჯდომარე), ეთერი ჯოლია, ნიკა მაღლაფერიძე

2001 წლის 27 ივნისი - აქციონერები: როლანდ მგალობლიშვილი 55,5%, დავით პაიჭაძე 32,5%, ნიკა მაღლაფერიძე 12% სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები: როლანდ მგალობლიშვილი (თავმჯდომარე), ნიკა მაღლაფერიძე, გურამ ბურდილაძე (სააქციო საზოგადოება "ქვემო ქართლის ტელეკომპანია")

2001 წლის 14 თებერვალი - დავით პაიჭაძე 32,5%, როლანდ მგალობლიშვილი 55,5%, ნიკა მაღლაფერიძე 12%

2000 წლის 3 ოქტომბერი - დავით პაიჭაძე 32,5%, როლანდ მგალობლიშვილი 30,5%, ნიკა მაღლაფერიძე 12%, ეთერ ჯოლია 25%

2000 წლის 13 მარტი - დავით პაიჭაძე 32,5%, როლანდ მგალობლიშვილი 30,5%, ნიკა მაღლაფერიძე 12%, სს ბიზნეს ცენტრი სასტუმრო "რუსთავი" 25%

1999 წლის 24 დეკემბერი - დავით პაიჭაძე 50%, როლანდ მგალობლიშვილი 38%, ნიკა მაღლაფერიძე 12%

1998 წლის 9 მარტი - დავით პაიჭაძე 15%, კობა ძლიერიშვილი 14%, ოლეგ უგრეხელიძე 21%, ალექსანდრე წივწივაძე 15%, ნიკა მაღლაფერიძე 20%, როლანდ მგალობლიშვილი 15%

წელიმთლიანი შემოსავალი GNCC-ის მონაცემებითსაბიუჯეტო შემოსავალები
2017221 515 ლარი (3 კვარტლის მონაცემები)185 522  (15 ნოემბრის მდგომარეობით)
2016286 326 ლარი179 996 ლარი
2015255 821 ლარი313 980 ლარი