მედია პროფილები

გამსახურდიას ქ. #5, წალენჯიხა, 5200

+995 599 857131

+995 598 199091

ინფორმაციული უზრუნველყოფის ცენტრი "ჯიხა"

2011 წლის 7 ოქტომბერი - დღემდე - გამგეობის თავმჯდომარე:კახაბერ კვარაცხელია, გამგეობის წევრები: აკა ჩანგელია, რევაზ ლემონჯავა

წელისაერთო შემოსავლები GNCC-ის მიხედვითსაბიუჯეტო შემოსავლები
20154 325 ლარი16 140 ლარი
20168 604 ლარი 
20178 633 (3 კვარტლის მონაცემები)1 177 ლარი (15 ნოემბრის მდგომარეობით)