კვლევები

7 დეკემბერი, 2015

2016 წლიდან სატელევიზიო რეიტინგების ბაზარზე ახალი კომპანია შემოდის

გელა ბოჩიკაშვილი გვანცა კვარაცხელია 2016 წლიდან სატელევიზიო რეიტინგების ბაზარზე სატელევიზიო აუდიტორიის გამზომი ახალი კომპანია შპს „ტრი მედია ინტელიჯენსი" შემოდის, რომელიც საერთაშორისო კომპანია Kant...

7 ივლისი, 2015

საბიუჯეტო სახსრები სიძულვილის ენისა და ანტიდასავლური განწყობების გამავრცელებელ მედიაში

შესავალი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ინფორმაციის გავრცელებაზე გამოყოფილი თანხების მონიტორინგის პროცესში, რომელსაც მედიის განვითარების ფონდი -MDF 2014 წლიდან ახორციელებს, გამოიკვეთა შემთხვევები, როდესა...

6 ნოემბერი, 2014

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული მედია - არათანაბარი კონკურენცია საინფორმაციო სააგენტოებს შორის

შესავალი მედიის განვითარების ფონდი ახორციელებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ინფორმაციის გავრცელებაზე გამოყოფილი თანხების მონიტორინგს, რომლის მიზანია, გაარკვიოს თუ როგორ და რა მიზნით ნაწილდება საბიუჯეტო...

Pages