მედიის ფინანსური გამჭვირვალობა-2018

8 ოქტომბერი, 2019 | ფინანსური გამჭვირვალობა

მედიის განვითარების ფონდი ყოველწლიურად გამოსცემს ანგარიშს, რომელიც ფინანსურ მედია გარემოს - მედიის დაფინანსების წყაროებს, მათ შორის ინფორმაციისა და რეკლამის გავრცელების მიზნით მედიაში საბიუჯეტო სახსრების განაწილების პრაქტიკის მიმოიხილავს.

ანგარიში დოკუმენტების ანალიზს ეყრდნობა: სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსა და კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში ხელმისაწვდომი დოკუმენტაციის გარდა, დამატებით საჯარო დაწესებულებებიდან გამოთხოვნილ მონაცემებს და ღია წყაროებით გავრცელებულ სხვა ცნობებს. შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით, ანგარიში ცალკეულ შემთხვევებში მედიის შინაარსობრივ ანალიზსაც მოიცავს. შერჩევა ადმინისტრაციულ ორგანოებსა და მედია საშუალებებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებების საფუძველზე მოხდა და მიზნად ისახავდა გაერკვია, თუ რა სახის მედია შინაარსის დაფინანსება ხდებოდა ბიუჯის ხარჯზე.

ანგარიშის შესავალში მიმოხილულია კვლევის მთავარი მიგნებები და რეგულაციები; პირველ ნაწილში - მაუწყებელთა ფინანსური შემოსავლები, რომელთა დეკლარირება მაუწყებლებს კანონმდებლობის საფუძველზე ევალებთა; მე-2 ნაწილი რეკლამისა და ინფორმაციის გავრცელების მიზნით სხვადასხვა ტიპის მედია საშუალებებში საბიუჯეტო თანხების განაწილების პრაქტიკა. 

ავტორი:
         მარიამ პატარიძე
რედაქტორი:
         თამარ კინწურაშვილი
დიზაინი:
         მარიამ ცუცქირიძე

ბმულიმედიის ფინანსური გამჭვირვალობა-2018