კვლევები

11 ივლისი, 2016

MDF-ის მედიის წინასაარჩევნო მონიტორინგი, ბიულეტენი N3

მედიის განვითარების ფონდი 2016 წლის 1 აპრილიდან ახორციელებს მედიის წინასაარჩევნო მონიტორინგს. პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მიუკერძოებელ გაშუქებას და პოლიტიკური პარტ...

27 ივნისი, 2016

ტელევიზიების პრაი-ტაიმის საინფორმაციო გადაცემების სარედაქციო პოლიტიკის მონიტორინგი

  მერვე ანგარიში    1-31 მაისი,  2016   მონიტორინგის  სუბიექტები: რუსთავი 2, იმედი, საზოგადოებრივი მაუწყებელი, მაესტრო, ტაბულა, GDS, კავკასია (საღამოს მთავარი საინფორმაციო გამოშვებები).   მო...

20 ივნისი, 2016

MDF-ის მედიის წინასაარჩევნო მონიტორინგი, ბიულეტენი N2

მედიის განვითარების ფონდი 2016 წლის 1 აპრილიდან ახორციელებს მედიის წინასაარჩევნო მონიტორინგს. პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მიუკერძოებელ გაშუქებას და პოლიტიკური პარტ...

17 ივნისი, 2016

პოლიტიკური პარტიების საჭიროებების კვლევა

2016 წლის 8 ოქტომბერს საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. თავისუფალი და კონკურენტუნარიანი არჩევნების ჩასატარებლად მნიშვნელოვანია არსებობდეს თავისუფალი მედია-გარემო და პოლიტიკურმა სუბიექტებმა...

14 ივნისი, 2016

რეკლამის და ინფორმაციის გავრცელების მიზნით მედიაში საბიუჯეტო რესურსების განაწილების პრაქტიკა

წინამდებარე კვლევის მიზანია, შეისწავლოს სარეკლამო და საინფორმაციო უზრუნველყოფის მიზნით ბიუჯეტიდან მედია საშუალებებში თანხების განაწილების პრაქტიკა და დადგენილი პროცედურები. კვლევა ასევე მოიცავს მედია...

Pages