სიუჟეტი

სიუჟეტი

სათაური მონიტორი მედია-საშუალება დაწყების თარიღი სიუჟეტის ნომერი დაწყების დრო ქრონომეტრაჟი სფერო
rfwg none none 08/06/2017 none

წყაროები

წყაროების ცვლილება
წყარო სუბიექტი მიკუთვნება პირდაპირი/ირიბი გენდერი სიტყვების რაოდენობა დრო კონტენტი კონტექსტი
none არასაპარლამენტო ოპოზიცია none none none none

დამატებითი ინფორმაცია