კვლევები

17 ივნისი, 2016

პოლიტიკური პარტიების საჭიროებების კვლევა

2016 წლის 8 ოქტომბერს საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. თავისუფალი და კონკურენტუნარიანი არჩევნების ჩასატარებლად მნიშვნელოვანია არსებობდეს თავისუფალი მედია-გარემო და პოლიტიკურმა სუბიექტებმა...

2 ივნისი, 2016

წინასაარჩევნო მედია-მონიტორინგის მეთოდოლოგია

1 აპრილიდან მედიის განვითარების ფონდმა დაიწყო საპარლამენტო არჩევნების გაშუქების მონიტორინგი; პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მიუკერძოებელ გაშუქებას და პოლიტიკური პარტი...

6 აპრილი, 2016

გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მედია არჩევნებზე დემოკრატიული პრაქტიკის განმტკიცებისთვის - ბიულეტენი #1

1 აპრილიდან მედიის განვითარების ფონდი იწყებს საპარლამენტო არჩევნების გაშუქების მონიტორინგს, რომელიც ტელევიზიების დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებებს და ონლაინ მედიას მოიცავს. პროექტის მიზანია ხელი ...

Pages