სიუჟეტი

სიუჟეტი

სათაური მონიტორი მედია-საშუალება დაწყების თარიღი სიუჟეტის ნომერი დაწყების დრო ქრონომეტრაჟი სფერო
fb none none 13/06/2017 none

წყაროები

წყაროების ცვლილება
წყარო სუბიექტი მიკუთვნება პირდაპირი/ირიბი გენდერი სიტყვების რაოდენობა დრო კონტენტი კონტექსტი
none rwr თავისუფალი დემოკრატები პირდაპირი ქალი 235 ნეგატიური ნეიტრალური
none rwr თავისუფალი დემოკრატები ირიბი ქალი 235 ნეგატიური ნეიტრალური

დამატებითი ინფორმაცია

სათაური დეტალურად

rg

შენიშვნა

rg

ბალანსი

wrg

ტექნიკური მახასიათებლები

wg

ენა სტილი

wrg

სხვა კომენტარი

wrg