სიუჟეტი

სიუჟეტი

სათაური მონიტორი მედია-საშუალება დაწყების თარიღი სიუჟეტის ნომერი დაწყების დრო ქრონომეტრაჟი სფერო
b cxb xatia imedi 09/06/2017 23:00 ჯანდაცვა(დაზღვევა,საავადმყოფოები,ჯანდაცვისსამინისტრო)

დამატებითი ინფორმაცია